Har De modtaget en afgift på forkert grundlag?

Har De fået en afgift, som De vil gøre indsigelse mod, skal dette gøres ved at gå ind på vores klagesystem.

Tryk på den blå knap, hvis afgiften er udstedt før d. 14. januar 2019

Tryk på den grønne knap, hvis afgiften er udstedt fra d. 14. januar 2019 og senere

De kan ikke indgive en klage pr. telefon eller ved personligt fremmøde

Reglerne for parkering på private arealer varierer fra sted til sted. Fælles for alle parkeringsarealer er, at Dansk P-Kontrol i samarbejde med ejeren(e) af parkeringsarealet udarbejder parkeringsbestemmelserne. Dernæst forsynes parkeringsarealet med skilte, hvoraf bestemmelserne fremgår.

Gør indsigelse
Gør indsigelse